copyright 2000 door Ad Hereijgers

terug naar tekstTijdtafel
Legenda: -------------------------------------------------------------------------------
    > wereldlijke geschiedenis/leiders    (KUNST)PERIODES           bouwwerken
        > kerkelijke geschiedenis/pausen        beeldend kunstenaars     kunstwerken
800 v.C.-----------------------------------------------------------------------V 8e eeuw
    21-04-753 stichting     hutten op Palatijn, graven op Forum
    KONINGSTIJD: Romulus etc.
700 ---------------------------------------------------------------------------V 7e eeuw
                                                            [GRIEKSE KUNST:]
600 ---------------------------------------------------------------------------V 6e eeuw
    Etruskische koningen    Forum in gebruik     
                            Circus Maximus                  > ARCHAÏSCH
    509 REPUBLIEK           509 tempel op Capitool
                            Capitolijnse wolvin
500 ---------------------------------------------------------------------------V 5e eeuw
    oorlogen met buren      tempel van Saturnus             > KLASSIEK 
                            tempel van Castor & Pollux        Pheidias, Polykleitos
400 ---------------------------------------------------------------------------V 4e eeuw
    387 Rome verwoest door Galliërs    Serviaanse muur        Praxitiles, Lysippos
    standenstrijd uitgevochten         tempel van Concordia
    343-282 Samnitische oorlogen       312 Via Appia
300 ---------------------------------------------------------------------------V 3e eeuw
    272 Italië veroverd     tempels Largo Argentina         > HELLENISME
    264-146 Punische oorlogen (Hannibal)
200 ---------------------------------------------------------------------------V 2e eeuw
                                 (Pompeiaanse) wandschilderkunst: 'eerste stijl'
    215-146 Macedonische oorlogen      179 Basilica Aemilia
    146 Griekenland veroverd           import Griekse kunst en cultuur
100 ---------------------------------------------------------------------------V 1e eeuw
    burgeroorlogen:                    tempels Forum Boarium      'tweede stijl'
    Marius – Sulla                     86-78 tabularium
    Pompeius – Caesar (+44)            55 theater van Pompeius 
    M.Antonius – Octavianus            46 Forum Julium, Basilica Julia
    27 KEIZERRIJK (PRINCIPAAT)         Vitruvius (architect)
    onder Augustus                     13 Ara Pacis, theater van Marcellus 
    Middellandse Zee verroverd         2 Forum van Augustus etc.   'derde stijl'
Chr. --------------------------------------------------------------------------V 1e eeuw
    14-68 Julisch-Claudische keizers: Tiberius, Caligula, Claudius, Nero
    64 brand in Rome                   52 Aqua Claudia    64-68 Domus Aurea
        eerste christenen in Rome:
        marteldood van Petrus (eerste 'paus', +67) en Paulus (+61) in Rome
    69-96 Flavische keizers:           75 Templum Pacis, 80 Colosseum 
    Vespasianus, Titus, Domitianus     81 Titusboog, 92 paleis Palatijn
    79 Vesuvius bedelft Pompeii e.o.                              'vierde stijl'
100 ---------------------------------------------------------------------------V 2e eeuw
    adoptiefkeizers:                   109 Thermen van Trajanus
    98-117 Trajanus: grootste omvang Rijk       113 Forum met Zuil van Trajanus
    117-38 Hadrianus         128 Pantheon, 118-34 Villa Hadriana    Apollodorus
                             135 tempel van Venus & Roma, 140 Mausoleum
    138-61 Antoninus Pius    141 tempel van Antoninus & Faustina    
    161-80 Marcus Aurelius   ruiterstandbeeld
        marteldood St.Cecilia                  Forma Urbis Romae
200 ---------------------------------------------------------------------------V 3e eeuw
    193-235 Severische keizers: o.a. Septimius Severus, Caracalla    
                       203 Boog van Septimius Severus  216 Thermen van Caracalla
    235-84 soldatenkeizers              274 Aureliaanse muur
        christenvervolgingen; marteldood St.Laurentius    
    284-305 Diocletianus (DOMINAAT)     305 Thermen van Diocletianus
300 ---------------------------------------------------------------------------V 4e eeuw
        marteldood St.Agnes, St.Sebastiaan
    308-37 Constantijn de Grote  306 Basilica van Maxentius  313 Boog van Constantijn
        313 Tolerantie-edict van Milaan: christendom erkend
        314-35 Silvester I       324 Lateraanse basiliek     326 St.Pieter  
    330 Constantinopel hoofdstad van Rijk
    337-63 Constantijnse keizers  364-92 Valentiniaanse keizers  386 St.Paulus b.d.m.
    395 Theodosius: christendom staatsgodsdienst
    splitsing Oost-West
400 ---------------------------------------------------------------------------V 5e eeuw
    410 Rome geplunderd door Goten (Alarik)    425 S.Sabina     432 S.Maria Maggiore
    455 Rome geplunderd door Vandalen (Geiserik)    Lateraans baptisterium
        440-61 Leo I de Grote                       S.Stefano Rotondo
    476 val van Westromeinse Rijk: MIDDELEEUWEN    
    476-93 Germaan Odoaker
500 ---------------------------------------------------------------------------V 6e eeuw
    493-526 Theodorik koning van Italië     Benedictus sticht Montecassino
    536-550 Byzantijnen (Belisarius) en Goten (Totila) strijden om Italië
        590-604 Gregorius I de Grote    590 pest
600 ---------------------------------------------------------------------------V 7e eeuw
    568-751 Longobarden veroveren Italië op Byzantijnen
700 ---------------------------------------------------------------------------V 8e eeuw
    756 Pepijnse schenking: KERKELIJKE STAAT        S.Maria in Cosmedin
800 ---------------------------------------------------------------------------V 9e eeuw
    800 keizerkroning van Karel de Grote in Rome door paus Leo III    S.Cecilia
    846 plundering van Rome door Saracenen                            S.Prassede
        847-55 Leo IV     847 Borgobrand            Vaticaanse muur    
900 --------------------------------------------------------------------------V 10e eeuw
    'IJzeren Eeuw' (Marozia en Alberik)
    vanaf. 962 keizers Otto I, II en III
1000 -------------------------------------------------------------------------V 11e eeuw
        1054 Schisma Rome-Byzantium
        v.a.1059 pauskeuze door kardinalen
    Investituurstrijd:    
    -  1077 Hendrik IV onderwerpt zich aan paus Gregorius VII (1037-85) in Canossa
    -  1085 Normandiërs (Robert Guiscard) plunderen Rome
    1095 Urbanus II roept op tot Eerste Kruistocht
1100 -------------------------------------------------------------------------V 12e eeuw
    1143 burgerlijke revolutie (Arnold van Brescia): commune
    1155 keizerkroning Frederik I Barbarossa, versus paus Alexander III (1159-81)
    1191 keizerkroning Hendrik VI         cosmatenwerk
1200 -------------------------------------------------------------------------V 13e eeuw
        1198-1216 Innocentius III         Torre delle Milizie
        1210/15 Franciscaanse en Dominicaanse orde gesticht
    1220 keizerkroning Frederik II        kruisgangen Lateraan en St.Paulus b.d.m.
                    1240-1302 Arnolfo di Cambio     1280 S.Maria sopra Minerva
1300 -------------------------------------------------------------V il Trecento 14e eeuw
        1300 eerste Heilig Jaar    1250-1313 Cavallini     1267-1337 Giotto
        1303 pauselijke universiteit Sapienza gesticht
        1309 Clemens V naar Avignon : Babylonische ballingschap    
    1347 Cola di Rienzo    1348 pest        1341 Petrarca poeta laureatus
        1377 Gregorius XI vestigt zich in Vaticaan
        1378-1420 groot Westers schisma
1400 ---------------------------------------------------------V il Quattrocento 15e eeuw
        1417-31 Martinus V              RENAISSANCE    1401-28 Masaccio
        1447-55 Nicolaas V                             1387-1455 Fra Angelico    
        1458-64 Pius II (familienaam:) Picolomini 
    1452 laatste keizerkroning in Rome, van Frederik III    1455 Palazzo Venezia
        1471-84 Sixtus IV della Rovere     1480-83 Sixtijnse kapel, zijwanden
                               1445-1510 Botticelli    1483 Palazzo della Cancelleria
        1492-1503 Alexander VI Borgia                  1454-1513 Pinturicchio
1500 ----------------------------------------------------------V il Cinquecento 16e eeuw
        1503-1513 Julius II della Rovere    1506 Laocoön-groep gevonden
            1444-1514 Bramante: Tempietto, Belvedèrehof, 1506 start nieuwe St. Pieter
            1483-1520 Rafael: Stanze Vaticaan           1475-1564 Michelangelo        1513-21 Leo X Medici (1517 Luther: Reformatie)     - Pieta, Mozes
        1522-23 Adrianus VI (Nederlander)                  - 1508-12 Sixtijnse kapel
        1523-34 Clemens VII Medici                         - St.Pieter, koepel
    1527 Sacco di Roma    1536 Karel V in Rome             - 1536-41 Laatste Oordeel
        1534-49 Paulus III Farnese   Palazzo Farnese       - va.1536 Capitool
        1545-63 Concilie van Trente: CONTRAREFORMATIE     
        1540 Jezuïtenorde (Ignatius van Loyola)      1507-73 Vignola: 1568 il Gesù    
        1585-90 Sixtus V    1543-1607 Fontana    stratenplan, obelisken
               1539-1602 della Porta     1560-1609 Caracci    1569-1609 Caravaggio
1600 -------------------------------------------------------------V il Seicento 17e eeuw
    1600 inquisitie stelt Giordano Bruno terecht     BAROK
        1605-21 Paulus V Borghese    Villa Borghese
                                     1556-1629 Maderna        1626 St.Pieter ingewijd    
        1623-44 Urbanus VIII Barberini  1599-1667 Borromini:  1598-1680 Bernini:
        1644-55 Innocentius X Pamphili  - St.Jan v.Lateranen  - St.Pietersplein etc.
                      Piazza Navona:    - S.Agnese etc.       - Vierstromenfontijn
                                        1596-1669 da Cortona             
    1655 Christina van Zweden naar Rome       1685 S.Ignazio
1700 -------------------------------------------------------------------------V 18e eeuw
        1725 Spaanse Trappen      1699-1781 Fuga         1762 Fontana di Trevi
        'Grand Tour'              Herculaneum (1709) en Pompeii (1748) ontdekt    
        1717-68 Winckelmann       1786/88 Goethe in Rome      1720-78 Piranesi
        1788 eerste opgravingen Forum Romanum          NEOCLASSICISME
1800 -------------------------------------------------------------------------V 19e eeuw
    1798-1811 Rome onder Frankrijk van Napoleon        1757-1822 Canova
        1800-23 Pius VII            1823 St.Paulus b.d.m. verbrand en herbouwd
    Risorgimento (Garibaldi, Mazzini, Cavour): 1848 Pius IX (1846-78) ontvlucht Rome
    1861 Koninkrijk Italië onder Victor Emanuel 
        1969-70 Eerste Vaticaanse Concilie
    1870 Rome hoofdstad van KONINKRIJK ITALIE; einde Kerkelijke staat
                                         1885 Monument Victor Emanuel    
1900 -------------------------------------------------------------------------V 20e eeuw
    1922 Mars op Rome van Mussolini: fascisme      1932 Via dei Fori Imperiali
    1929 Verdrag van Lateranen: Vaticaanstad       Ostia opgegraven
    1949 REPUBLIEK ITALIË                          1938/60 EUR        
    1957 start Europese Gemeenschap in Rome        1950 Stazione Termini
    1960 Olympische Spelen in Rome
        1962-65 Tweede Vaticaanse Concilie    
        1978-  Johannes Paulus II        1980-94 Sixtijnse kapel gerestaureerd
2000 -------------------------------------------------------------------------V 21e eeuw
        2000 Heilig jaar)