Het Griekse vooruitgangsdenken 2

EgyptischEgyptischGrieksGrieks

Hoe innovatief de Grieken waren in vergelijking tot andere volkeren in de oudheid, blijkt als je wat Egyptische beelden en wat Griekse beelden uit verschillende tijden naast elkaar bekijkt. In Egypte is er eeuwenlang nauwelijks verandering te zien in de manier waarop standbeelden worden vormgegeven. Dit had enerzijds te maken met religieuze tradities, anderzijds met vaste proportieschema's en rasters waarmee men altijd mensfiguren tekende (zie voorbeeld hieronder voor figuren op het platte vlak).

Ook de Grieken hebben proportieschema's voor het (ideale) menselijke lichaam ontwikkeld, maar die wisselden van tijd tot tijd en van kunstenaar tot kunstenaar. Ze begonnen met een ontwerp dat sterk op de Egyptische standaard leek, maar stelden dat steeds bij tot iets dat veel realischer en effectvoller was. Ontwikkelingen in de techniek van beelden maken hielpen daarbij.

Het tweede (Egyptische) beeld en het derde (Griekse) beeld zijn grofweg in dezelfde tijd gemaakt: ca.600 voor Christus. In de vragen raad je hoeveel tijd verstreken is tussen de vervaardiging van deze en van de andere beelden.
egyptischcanon.gif