Beeldhouwwerk aan tempels 2: friezen en metopen

Reliëfs op friezen en metopen stelden de kunstenaars voor de uitdaging om hun figuren binnen een beperkte diepte weer te geven, maar ze boden vooral ook mogelijkheden: doordat het marmer vastzat aan de achtergrond, waren al vroeg lossere houdingen en dus meer actie mogelijk dan bij vrijstaande beelden. Bovendien kon je op zo'n langgerekt stuk steen hele verhalen weergeven. Probeer onderstaande voorbeelden in de juiste tijd te dateren op grond van wat je weet over de stijl in de verschillende periodes.