Slotopdracht: beelden ordenen in een Powerpoint-presentatie

In de powerpoints hieronder staan twintig Griekse beelden. Probeer de beelden op basis van stijlkenmerken in de juiste periode te dateren:
1. Vul in plaats van ‘datering’ in: (vroeg/laat)archaïsch / vroegklassiek / hoogklassiek / laatklassiek / hellenistisch. Hulp zoeken op internet is in principe niet nodig, maar ook niet verboden.
2. Vul op iedere dia een aantal kenmerken in op basis waarvan je tot je datering bent gekomen. Let op dat een kenmerk past bij het beeld én bij de periode die je gekozen hebt. Hoeveel zinnige kenmerken je kunt noemen, verschilt van beeld tot beeld.
Dia 2 dient als voorbeeld: gedateerd met kenmerken en in de juiste periode.
Succes!

Slotopdracht A, bedoeld als oefenopdracht, die besproken kan worden in de klas.

Slotopdracht B, bedoeld als opdracht die je inlevert en waarvoor je een cijfer krijgt.

Docenten kunnen antwoordmodellen van de slotopdracht opvragen bij