Colofon

Deze digitale cursus is bedoeld voor het vak Klassieke Culturele Vorming in de bovenbouw van het vwo. De cursus is ontwikkeld door Ad Hereijgers in schooljaar 2010-2011 in het kader van het ELO-project van het Dominicus College te Nijmegen en herzien in schooljaar 2012-2013. In het ELO-project zijn digitale lessen ontwikkeld om onderwijs op maat beter mogelijk te maken.

De beschikbare tijd was niet toereikend om deze cursus af te maken. Wat nog niet gebeurd is, is het screenen van afbeeldingen op copyright en het zo nodig vervangen van afbeeldingen waar rechten op rusten.

Als je deze cursus in handen hebt gekregen als SCORM-pakket, dan kun je hem uploaden in een elektronische leeromgeving (ELO), maar je kunt hem ook als een gewone website gebruiken: pak het zip-bestand uit, zoek het bestand 'index.htm' en start dat op.

De cursus is gemaakt met de gratis software Hot Potatoes, te vinden op http://hotpot.uvic.ca/

Iedereen mag deze cursus verbeteren en aan zijn/haar eigen wensen aanpassen. Daarvoor heb je wel de Hot Potatoes-bestandjes nodig waarmee de verschillende pagina's gemaakt zijn. Download ze hier als zip-bestand, pak ze uit en zet ze in dezelfde map als alle plaatjes van deze cursus. Als je ze vervolgens opent met de Hot Potatoes software, kun je ze naar hartelust aanpassen en opnieuw opslaan.