Biografieën van Romeinse keizers en politici

Deze afdeling biedt een aantal levensbeschrijvingen van Romeinse keizers en van enkele bekende laat-republikeinse politici. Met de begrippen die in deze beschrijvingen in rood en blauw gemarkeerd zijn (Dit zijn geen links!), is het mogelijk om verbanden te leggen tussen de boodschap en de symboliek die je in een kunstwerk aantreft en de daden, maatregelen en opvattingen van de keizer of de politicus van wie het kunstwerk afkomstig is. De gemarkeerde begrippen kun je terugzoeken in de 'boodschap'- en 'symboliek'-lijsten. Op dit moment zijn van de volgende keizers en politici beschrijvingen beschikbaar: